bob竞猜

消息资讯

德国费格椎间孔镜诚招天下省级代办署理商

 

 
    德国费格椎间孔镜产物特色:
 
          1、多通道硬性光学内窥镜,任务长度181mm,规格最齐备。
 
          2、视向角30°,带两个带旋塞的灌洗通道
 
          3、德国制作,原装入口,视线清楚 

          4、带无方向标,蓝宝石镜头,永不磨损

          5、规范的光源/摄像接口,高缩小率,色采实在
   
    德国费格椎间孔镜规格型号:
 
椎间孔镜 Endoscope 30°(斜视)
G0113.2 Φ6.3x181mm
G0114.1 Φ5.9x181mm
G0115.1 Φ5.3x181mm
G0117.1 Φ6.9x181mm
G0118.1 Φ6.6x181mm
G0116.1 Φ3.6x110mm,0°

慎重申明:北京中科恒健国际医学科技无限公司和济南费格医疗东西无限公司

不是我公司的代办署理商,请从正轨渠道采办德国费格椎间孔镜。